Đà Nẵng

PHP Develop Learning
Jul 22-2019

PHP Develop Learning

Lớp học PHP dành cho người mới bắt đầu
Sun Solution
Đã diễn ra
250,000-250,000

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Review Date
Reviewed Item
Sự kiện tại Đà Nẵng
Author Rating

Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện sắp tới

Sự kiện nổi bật

Sự kiện đã diễn ra

Sự kiện mới nhất

Tags sự kiện